Χαρακτηριστικά M/Μ. ECO 15 LT2 ECO 15 LT3  

Ατμός

  ECO 15 LT2 ECO 15 LT3
Χωρητικότητα Kg. 15 15   Ισχύς Γεννήτριας Kg./h 40 40
Δεξαμενή 1 Lt. 85 82   Πίεση Kg./cm² 4,5 4,5
Δεξαμενή 2 Lt. 205 82   Συμπιεσμένος Αέρας
Δεξαμενή 3 Lt.   133   Πίεση Kg./cm² 7-10 7-10
Αποστακτήρας Lt. 147 147   Απαιτούμενος Αέρας mc/h 0,8 0,8
Φίλτρο ECO   Συνδέσεις
Όγκος Lt. 35 35   Παροχή Νερού Ø 3/4" 3/4"
Φίλτρο DECO   Παροχή Ατμού Ø 1/2" 1/2"
Όγκος Lt. 13 13   Διαστάσεις
Ισχύς   Πλάτος mm. 1650 1650
Ηλεκτρική Ισχύς Kw 16-10 16-10   Βάθος mm. 1460 1460
Ισχύς Ατμού Kw 4,2 4,2   Ύψος mm. 2005 2005
Νερό   Βάρος
Ελάχιστη Πίεση Kg./cm² 3,5-10 3,5-10   Aδειο Kg. 1240 1260