Χαρακτηριστικά M/Μ. ECO 10 ST2 ECO 12 ST2 ECO 15 ST2   Ατμός ECO 10 ST2 ECO 12 ST2 ECO 15 ST2
Χωρητικότητα Kg. 10 12 15   Ισχύς Γεννήτριας Kg./h 40 40 40
Δεξαμενή 1 Lt. 74 74 74   Πίεση Kg./cm² 4,5 4,5 4,5
Δεξαμενή 2 Lt. 123 123 123   Συμπιεσμένος Αέρας
Δεξαμενή 3 Lt.         Πίεση Kg./cm² 7-10 7-10 7-10
Αποστακτήρας Lt. 147 147 147   Απαιτούμενος Αέρας mc/h 0,8 0,8 0,8
Φίλτρο ECO   Συνδέσεις
Όγκος Lt. 35 35 35   Παροχή Νερού Ø 3/4" 3/4" 3/4"
Φίλτρο DECO   Παροχή Ατμού Ø 1/2" 1/2" 1/2"
Όγκος Lt. 13 13 13   Διαστάσεις
Ισχύς   Πλάτος mm. 960+100 960+100 960+100
Ηλεκτρική Ισχύς Kw 16-10 16-10 16-10   Βάθος mm. 2050 2050 2050
Ισχύς Ατμού Kw 4,2 4,2 4,2   Ύψος mm. 2000 2000 2000
Νερό   Βάρος
Πίεση Kg./cm² 3,5-10 3,5-10 3,5-10   Aδειο Kg. 995 1120 1160