Κατανάλωση
Τροφοδοσία Volt 400
Boiler 7 lt Kw  
Boiler 20 lt Kw 12~18
Boiler 30 lt Kw  
Αντλίας Kw 0,6
Απορρόφησης Kw  
Κομπρέσορα Kw 2,2
 
Συνδέσεις
Παροχή Νερού Φ (mm) 12
Έξοδος Boiler Inch 1/2"
Παροχή Ατμού Inch 1/2"
Βαλβίδα Επιστροφής Inch 1/2"
Πίεση Ατμού Bar 5~8
Κατανάλωση Ατμού Kg/h 16~18
Παροχή Αέρα Inch 3/8"
Πίεση Αέρα Bar 7
 
Διαστάσεις
Πλάτος cm 150
Ύψος cm 115
Βάρος Kg 380