Κατανάλωση
Τροφοδοσία Volt 400
Boiler 7 lt Kw 8~10
Boiler 20 lt Kw 10~18
Boiler 30 lt Kw 28~36
Αντλίας Kw 0,75
Απορρόφησης Kw 0,37
Κομπρέσορα Kw 0,75
 
Συνδέσεις
Παροχή Νερού Φ (mm) 12
Έξοδος Boiler Inch 1/2"
Παροχή Ατμού Inch 1/2"
Βαλβίδα Επιστροφής Inch 1/2"
Πίεση Ατμού Bar 5~8
Κατανάλωση Ατμού Kg/h 10~12
Παροχή Αέρα Inch 3/8"
Πίεση Αέρα Bar 7
 
Διαστάσεις
Πλάτος cm 98
Ύψος cm 110
Βάρος Kg 270